Mankea (EN) / Menke (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: