St Michael's Mount (EN) / Karrek Loos yn Koos (KW)

Hundred: 
Elements: 

karrek

Meaning: 
rock

koos

Meaning: 
woodland

loos

Meaning: 
grey

-yn

Meaning: 
little (diminutive suffix)
Elements notes: 
<karrek> 'rock' + <loos> 'grey' + <yn> 'in' + <koos> 'wood'